Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Bến rừng

Ảnh minh họa

Sóng cuộn ghềnh xa trải trắng triền,
Mênh mang sông nước đất trời liền.
Tỏ mờ trước bến buồm thuyền dạt,
Thấp thoáng sau ngàn mũi cọc thiêng.
Nước vỗ xa khơi hồi trống cổ,
Dòng trôi giữa phá đám hồn Phiên.
Tám trăm năm giữ dòng không đổi,
Vạn cổ Đằng Giang thế diệu huyền.

                            Bến Rừng 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét