Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Thu chiều

Ảnh internet

     
     Nước cao sóng sánh gương hồ
Từng không mây biếc hững hờ nhẹ trôi.
     Sương buông xanh lũng, thẫm đồi,
Mắt em thăm thẳm buông lơi giáng chiều.

     Nhạn chao cánh biếc gió dìu.
Bên sông rớt chút nắng gieo mặt ghềnh.

                         23/12/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét